ACCOUNTABILITY CHECK®

dé toets voor waardenmanagement in communicatie

Accountability: rekenschap afleggen op basis van zichtbaar toegevoegde waarde
Wat binnen de financiele wereld een heldere term is geeft binnen het communicatievak vaak aanleiding tot stevige discussies.
De vraag is vaak: hoe is de bijdrage van communicatie aan een organisatie zichtbaar te maken?

Wat is de Acountability Check?


De Accountability Check® is een diagnose-instrument dat inzicht geeft in de meetbaarheid van uw communicatie-inspaningen. De check toont de mate waarin uw communicatiebeleid voldoet aan de belangrijkste eisen van effectiviteit en toegevoegde waarde.

Over welke stuurinformatie beschikt u nu al om uw communicatiebeleid te verbeteren? Hoe kan deze informatie effectiever binnen uw organisatie worden benut? Op deze vragen geeft de check een helder antwoord.

Resultaat: een verbetering van de efficiency en de effectiviteit bij de aansturing van de communicatie. Twee belangrijke voorwaarden voor zinvolle besparingen.

Hoe werkt de Accountability Check?


De Accountability Check® start met een documentscan, aangevuld met één of meer interviews.

Vervolgens wordt onderzocht in welke mate er gewerkt wordt met stuurvariabelen die een beeld kunnen geven van 'gezondheid' van de communicatiefunctie.

De conclusies worden samengevat In een overzichtelijke rapportage. Deze bevat uiteraard ook concrete aanbevelingen voor de verbetering van de accountability.

De doorlooptijd van de basisvariant is gemiddeld twee tot drie weken.
Wecycle“De check geeft mij concrete handvatten om de bijdrage van communicatie aan onze organisatie om te zetten in meetbare punten. Het maakt zichtbaar waar de open plekken zitten en geeft richting om deze in te vullen.”

Ted van Hintum (Manager PR & Communicatie - Wecycle)